Erelonen & Kosten

Advorma Advocaten streeft ernaar om bij aanvang van een dossier zo helder en correct mogelijke afspraken te maken zodat u een zo goed mogelijke inschatting kan maken.

Erelonen

Omdat het verloop van een zaak in de meeste gevallen onvoorspelbaar is, is de omvang van deze vergoeding vooraf soms moeilijk in te schatten.

In elk geval streeft Advorma Advocaten ernaar om bij aanvang van een dossier zo helder en correct mogelijke afspraken te maken zodat u een zo goed mogelijke inschatting kan maken.

Op verzoek bezorgt Advorma Advocaten u graag bijkomende info.

Advorma Advocaten hanteert daarbij volgende principes:

De erelonen worden in de regel berekend volgens een uurtarief, al dan niet aangevuld door succesfee of als alternatief een waardetarief.

Naast het ereloon is ook een vergoeding voor de gemaakte kosten verschuldigd. Deze kosten omvatten enerzijds (interne) kantoor- en specifieke kosten en anderzijds externe kosten (bv. gerechtsdeurwaarders- en andere gerechtskosten).

Een indicatie van een aantal van deze kosten kan u terugvinden in de algemene voorwaarden.