Wie we zijn

Advorma Advocaten is een onafhankelijk advocatenkantoor dat reeds meer dan 25 jaar actief is in alle takken van het nationaal en internationaal ondernemingsrecht.

Onze Visie

Wij willen een betrouwbare partner zijn voor de ondernemer door constructieve oplossingen te zoeken, pro-actief mee te denken en kwaliteitsvolle juridische bijstand aan te bieden.

Wij streven ernaar problemen te voorkomen. Evengoed lossen we ze graag voor u op. Als het kan via bemiddeling, als het moet voor de rechter.

De focus van de dienstverlening van Advorma Advocaten ligt op het voorkomen en, in tweede instantie, het oplossen van een probleem. In elke fase zijn tactiek en strategie van groot belang.

Advorma Advocaten wil in al deze fases uw partner zijn en hecht daarom veel belang aan een open relatie waarbij rechtstreeks en in klare taal kan worden gecommuniceerd.

Volledige juridische dienstverlening

Aan ondernemingen, verenigingen, overheden en vermogende particulieren in de belangrijkste domeinen van het recht, met nadruk op het Belgisch en Europees ondernemings- en civiel recht.

Onafhankelijk en gespecialiseerd advies

Diensten als de redactie van contracten en transactionele documenten en (curatief) bijstand bij geschillen.

Efficiënte en kwalitatieve dienstverlening

Een hechte vertrouwensrelatie staat ons toe een dienstverlening aan te bieden die volledig is aangepast aan de specifieke noden van de cliënt, en dit tegen aan gepaste vergoeding.

Het Team

Alle advocaten van Advorma Advocaten zijn lid van de balie Provincie Antwerpen (België).

Zij treden op voor alle rechtscolleges, met uitzondering van het Hof van Cassatie, en in nationale en internationale arbitragezaken.

Dirk Van Orshaegen

Advocaat - Partner


Licentiaat in de Rechten UA (1995 – cum laude)

Master in Business Law UA (1998 – cum laude)

Post-universitaire cyclus curator KUL – UA – UH (2005)

Advocaat Balie Provincie Antwerpen (1995)

Plaatsvervangend Rechter in het Vredegerecht van het 8ste Kanton Antwerpen (2002)

Voormalig curator – vereffenaar bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Schadeafwikkelaar voor rechtsvorderingen tot collectief herstel bij de Ondernemingsrechtbank te Brussel

Schuldbemiddelaar bij de Arbeidsrechtbank Antwerpen

Heidi Thijs

Advocaat - Partner


Licentiaat in de Rechten UA (1996- cum laude)

Post-universitaire cyclus curator KUL – UA – UH (2005)

Advocaat Balie Provincie Antwerpen (1996)

Plaatsvervangend Rechter in het Vredegerecht van het Kanton Boom (2020)

Schuldbemiddelaar bij de Arbeidsrechtbank Antwerpen

Sharon Van den Eynde

Personal assistant