Aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht & risicomanagement

Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wie de schade moet vergoeden veroorzaakt door een fout, een toerekenbaar handelen of nalatigheid. De oorzaak van schade kan erg verschillend zijn: een professionele fout bijvoorbeeld of een verkeersongeval.

Het verzekeringsrecht omvat alle regels over de verhouding tussen verzekeraar, verzekeringnemer en verzekerde. Sommige verzekeringen zijn verplicht en sterk gereglementeerd, andere kiest u vrij.

Risicomanagement is alle mogelijke bedrijfsrisico’s inschatten en identificeren én acties ondernemen om deze risico’s te verkleinen en de gevolgen ervan beheersbaar te maken.

  • verleent advies en bijstand in álle dossiers over burgerlijke aansprakelijkheid, zoals beroepsaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid of productaansprakelijkheid. Verder begeleiden we u in dossier over aansprakelijkheid na een verkeersongeval of een ander ongeval of na onrechtmatige daad zoals diefstal.
  • heeft ruime ervaring in bedrijfsdossiers over verzekeringsrecht en in het juridische luik van risicomanagement.
  • verleent advies en bijstand bij geschillen over verzekering van zaakschade en brand, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en gereguleerde en niet-gereguleerde Belgische verzekeringen.