Administratief recht

Het administratief recht omvat de regels voor overheden en beschrijft de verhouding tussen overheden, burgers en bedrijven. Overheden beslissen immers over zaken die u rechtstreeks aanbelangen zoals milieuvergunningen, ruimtelijke ordening, subsidies en openbare aanbestedingen.

  • verleent onder meer advies en bijstand bij overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking, milieurecht, onteigening, ruimtelijke ordening, stedenbouw, bij onderhandelingen met gemeentebesturen.
  • staat u bij in administratieve procedure voor de deputatie, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen,…