Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Het individuele arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het collectieve arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de organisaties van werkgevers en werknemers.

Het socialezekerheidsrecht regelt de manier waarop inkomen en verzorging gegarandeerd blijven, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Verder regelt dit rechtsgebied de rol van werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de sociale zekerheid.

Advorma geeft advies en staat u bij in álle materies over individuele en collectieve arbeidsverhoudingen binnen uw onderneming. Onze dienstverlening is compleet en omvat bijvoorbeeld:

  • de redactie van arbeidsovereenkomsten en managementcontracten
  • begeleiding bij ontslag om dringende redenen
  • bijstand bij collectieve conflicten
  • begeleiding bij groepsverzekeringen