Distributierecht en handelstussenpersonen

Het distributierecht regelt de wijze waarop een onderneming een distributienetwerk van haar producten of diensten kan organiseren. Het beschrijft ook de verhouding tussen de onderneming en haar distributeurs of handelstussenpersonen.

Advorma verleent advies en stelt alle mogelijke commerciële contracten op over distributie, franchising, handelsagentuur, licenties, koop-verkoop, huur, leasing, aanneming en andere vormen van zelfstandige dienstverlening. Verder schrijven we alle mogelijke financiële overeenkomsten, algemene voorwaarden, enzovoort.

Onze expertise in het Europees en Belgisch mededingingsrecht is hierbij voor u een extra troef. Want soms zijn afspraken commercieel interessant en werkbaar voor de contractpartijen, terwijl ze toch in strijd zijn met het Europees of Belgisch mededingingsrecht. In dat geval krijgt u van ons deskundig advies om uw afspraken geldig, sluitend en afdwingbaar te maken.