Gezondheidsrecht en medisch recht

Het gezondheidsrecht en het medisch recht beschrijven de rechten en plichten van de patiënt, de zorgverlener en de geneesmiddelenfabrikant. Ze regelen onder meer ook de financiering en de kwaliteit van de zorg en de medische aansprakelijkheid.

Advorma is actief in het gezondheidsrecht en het medisch recht, inclusief het tuchtrecht voor zorgverleners, de patiëntenrechten en het farmaceutisch recht.

Wij verlenen advies en bijstand aan een partij die betrokken geraakt bij een geschil over medische aansprakelijkheid. Zo begeleiden we slachtoffers van een medische fout die schadevergoeding wensen te bekomen.

Evengoed staan we zorgverstrekkers bij die burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor een medische fout: ziekenhuizen, medische professionals, associaties van medische beroepen, fabrikanten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen…

Daarnaast begeleiden we artsenpraktijken, ziekenhuizen en medische samenwerkingsverbanden bij hun organisatie.