Insolventierecht

Het insolventierecht regelt situaties waarbij debiteurs hun schulden niet of nauwelijks kunnen afbetalen. Het omvat de regels voor faillissementen, gerechtelijk akkoord, collectieve schuldenregeling, beslag en openbare verkoop.

Advorma adviseert en begeleidt bij herstructureringen en saneringen zowel schuldeisers als schuldenaars. We geven advies aan bestuurders, aandeelhouders en crediteuren, bijvoorbeeld over mogelijke aansprakelijkheid en over de procedures van de wet op de continuïteit van ondernemingen. Omdat banken vaak schuldeisers zijn, sluit het insolventierecht nauw aan bij het bankrecht.