Intellectuele eigendom

Het intellectueel eigendomsrecht is het geheel van exclusieve rechten op bepaalde “voortbrengselen van de geest”. Het regelt dus de rechten op immateriële zaken, namelijk intellectuele en artistieke prestaties zoals muziekstukken, meubels, romans, computerprogramma’s en uitvindingen.

Advorma verleent advies en procedeert in dossiers over:

  • wettelijk geregelde intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht en tekeningen- en modellenrecht;
  • intellectuele rechten die niét structureel wettelijk geregeld zijn zoals bedrijfsknowhow en bedrijfsgeheimen.

We begeleiden u bij de inhoud van licentieovereenkomsten, onderhandelen hierover met de betrokken partijen en stellen deze overeenkomsten op volgens de regels van de kunst.

Tegelijk geven we advies over de informatietechnologie gelinkt aan intellectueel eigendom, namelijk over alle aspecten van het internet, bescherming van databanken en persoonsgegevens, e-commerce en e-government.