Mededingingsrecht en marktpraktijken

Het mededingingsrecht beschermt bedrijven tegen oneerlijke concurrentie door handelingen te controleren of te verbieden door het principiële verbod op restrictieve mededingingspraktijken en het verbod van misbruik van machtspositie.

Advorma Advocaten adviseert Belgische en buitenlandse ondernemingen over toepasselijke concurrentieregels. We hebben ruime ervaring in het Europees en Belgisch mededingingsrecht zodat we u deskundig kunnen adviseren bij uw distributieplannen, bij transacties met leveranciers en klanten en bij elke samenwerking met andere marktspelers.

Verder analyseren en beoordelen we of de marktpraktijken van uw concurrenten wettelijk en regelmatig zijn. Worden uw commerciële belangen geschonden, bijvoorbeeld door onrechtmatig toegekende staatssteun of door het gedrag van een andere onderneming, dan komen we tussen in procedures voor de Belgische Mededingingsautoriteit en voor de rechtbanken.