Overnames en fusies van ondernemingen (M&A)

Het geheel van regels uit het ondernemingsrecht die overnames en fusies van ondernemingen regelen.

Advorma heeft ruime ervaring in deze materie en begeleidt u onder meer bij:

  • herstructureringen;
  • de overname van ondernemingen of van delen van ondernemingen, zoals een bedrijfstak of handelsfonds;
  • onderhandelingen in het Nederlands, Engels of Frans van overnameovereenkomsten van aandelen of activa, als koper of verkoper;
  • de redactie van overnameovereenkomsten in het Nederlands, Engels of Frans.