Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht regelt zaken als huwelijk en echtscheiding, geboorte en afstamming, en andere zaken over familierelaties en bevoegdheden over personen.

Ervaart u als cliënt-ondernemer familiale problemen, dan adviseren we u graag en staan u bij waar nodig. Advorma onderschat de impact van familiale kwesties op eigenaars, aandeelhouders en managers van een onderneming niet. Daarom begeleiden we u graag proactief, onder meer door alle opties en beschermingsmaatregelen met u te bespreken en eventueel toe te passen.

Verder kunt u bij ons ook terecht met vragen over een huwelijks- of samenlevingscontract, echtscheiding, afstammingsrecht en erfrecht.