Strafrecht

Het strafrecht bepaalt welke gedragingen strafbaar zijn, welke straffen van toepassing zijn, hoe er bestraft moet worden en volgens welke procedures. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestraft worden.

Advorma pleit voor politierechtbanken, bijvoorbeeld in verkeersdossiers én voor correctionele rechtbanken. We treden zowel op voor slachtoffers als voor daders. Het strafrecht is meer dan de bepalingen uit het Strafwetboek want ook andere wetten bestraffen bepaalde gedragingen.