Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht is de verzamelnaam voor alle regels over koop en verkoop van onroerende goederen, over (mede‑)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, over huur- en handelsgeschillen en over appartementsrecht.

Advorma bedient heel wat vastgoedcliënteel aan wie ze advies geeft over alle juridische aspecten van onroerende goederen, handelsruimten, kantoren, investeringsprojecten, gereglementeerde markten, publiek-private samenwerking (PPS), overheidsopdrachten…

We volgen nauwgezet de evoluties in gereglementeerde vastgoedvennootschappen. En we adviseren in huurzaken en bij juridische vragen over zakelijke rechten als opstal, erfpacht, vruchtgebruik en mede-eigendom.

Contact

Graag advies of bijstand? Contacteer ons:

Advorma Advocaten
Kontichsesteenweg 86
B-2630 Aartselaar

T +32 (0)3 877 26 00
F +32 (0)3 877 97 20
E info@advorma.be