Vennootschapsrecht, stichtingen en verenigingen

Het vennootschapsrecht regelt onder meer de organisatie van uw vennootschap en haar interne verhoudingen. Het behandelt de rechten en plichten van de aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders én het omschrijft de verschillende vennootschapsvormen.

Stichtingen en verenigingen zijn opgericht met een bepaald doel, bijvoorbeeld een muziekvereniging. Verenigingen hebben leden, stichtingen niet. Beide mogen winst maken, maar ze mogen deze winst alleen gebruiken om hun doel te realiseren.

Advorma geeft al jaren advies in alle domeinen van het vennootschaps- en verenigingsrecht:

  • herstructureringen;
  • conflictenmanagement;
  • bestuurdersaansprakelijkheid;
  • advies bij oprichting, inclusief advies over statuten opstellen;
  • onderhandelen en redactie van aandeelhoudersovereenkomsten;
  • aansprakelijkheid van commissarissen, bedrijfsrevisoren en accountants;
  • redactie van managementovereenkomsten, management-buy-outs (MBO) en financieringsoperaties ;

Deze knowhow is ook essentieel in dossiers over overdracht van ondernemingen .

Om conflicten te voorkomen of te beheersen, begeleiden we u bij:

  • de uitoefening van inzage- en controlerechten;
  • het organiseren van algemene vergaderingen en raden van bestuur;
  • het bekomen van voorlopige en/of bewarende maatregelen, bijvoorbeeld de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of van een sekwester over vennootschapsboeken.

Ten slotte voeren we procedures over gedwongen uittreding of uitsluiting van aandeelhouders en leden.