Verkeersrecht

Het verkeersrecht omvat de regels voor alle verkeer op de openbare weg en voor verkeersovertredingen.

Verschillende scenario’s zijn mogelijk:

  • U bent betrokken bij een verkeersongeval waarbij de verzekeraar van de tegenpartij u een schaderegeling voorstelt waar u het niet mee eens bent? Dan onderhandelen we eerst met de verzekeraar over een aangepaste schaderegeling met de bedoeling een procedure voor de rechter te vermijden. Komen we niet tot een akkoord, dan kunnen we uw zaak aan de rechter voorleggen. Deze kent vaak een hogere schadevergoeding toe dan de verzekeraar.
  • U wordt zelf gedagvaard voor een verkeersinbreuk en/of betaling van een schadevergoeding? Dan dragen wij evenveel zorg voor uw verdediging en onderzoeken we of een tegenvordering mogelijk is.

Hebt u een verzekering voor rechtsbijstand van een advocaat? Dan is de tussenkomst van de advocaat die u kiest kosteloos omdat uw verzekering deze kosten en erelonen draagt.