Wij staan voor uw recht

Over ons

Advorma is een dynamisch en flexibel advocatenkantoor dat streeft naar een hechte vertrouwensrelatie met de cliënt. U kunt rekenen op een persoonlijke aanpak én op objectief advies en juridische bijstand op maat.

Zoekt u een partner die aandachtig naar u luistert, u deskundig én in klare taal adviseert? Dan zit u goed bij onze advocaten. Wij streven er in de eerste plaats naar problemen te voorkomen. Evengoed lossen we deze graag voor u op. Als het kan via bemiddeling, als het moet voor de rechter. Op basis van uw verhaal kiezen we de juiste tactiek en een gepaste strategie. Kortom, bij Advorma krijgt u een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening tegen een correcte vergoeding.

Complete dienstverlening
Advorma is actief in verscheidene rechtsgebieden, vooral in het Belgisch en Europees ondernemingsrecht en in het burgerlijk recht. Onze dienstverlening is compleet: we leveren gespecialiseerd advies, stellen waterdichte contracten en transactionele documenten op én staan u bij in elk geschil.

Cliënteel
Onze cliënten zijn Belgische en buitenlandse ondernemingen, verenigingen, overheden en particulieren.

kantoor-advorma

Rechtsgebieden

Aannemingsrecht & bouwrecht

Het aannemingsrecht en het bouwrecht omvatten de regels die van toepassing zijn op alle spelers van het bouwproces.

Lees meer

Conflictmanagement & juridische procedures

Conflictmanagement is een goedkopere en vaak vruchtbare manier om conflicten op te lossen zonder naar de rechter te moeten stappen.

Lees meer

Mededingingsrecht en marktpraktijken

Het mededingingsrecht beschermt bedrijven tegen oneerlijke concurrentie door handelingen te controleren of te verbieden door het principiële verbod op restrictieve mededingingspraktijken en het verbod van misbruik van machtspositie.

Lees meer

Vennootschapsrecht, stichtingen en verenigingen

Het vennootschapsrecht regelt onder meer de organisatie van uw vennootschap en haar interne verhoudingen. Het behandelt de rechten en plichten van de aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders én het omschrijft de verschillende vennootschapsvormen.

Lees meer

Meer rechtsgebieden

Advocaten

Hecht, dynamisch, flexibel en modern. Dát zijn de kenmerken van ons team. We werken goed samen met externe deskundigen zoals bedrijfsrevisoren en forensische auditors. We treden op voor alle Belgische rechtscolleges, behalve voor het Hof van Cassatie, en in internationale rechtszaken en arbitrageprocedures.

Erelonen & kosten

Advorma streeft ernaar om van bij het begin goede afspraken te maken over erelonen en kosten, zodat u de prijs van onze juridische dienstverlening vooraf kunt inschatten. Omdat het verloop van een zaak vaak erg onvoorspelbaar is, kunnen we nooit alles vooraf ramen. Soms verloopt uw zaak vlotter dan verwacht, maar soms duiken onverwachte factoren op die het proces bemoeilijken.

Contact

Graag advies of bijstand? Contacteer ons:

Advorma Advocaten
Kontichsesteenweg 86
B-2630 Aartselaar

T +32 (0)3 877 26 00
F +32 (0)3 877 97 20
E info@advorma.be